شیره | Syrup | عصیر

شیره زعفران | Saffron Syrup | عصير الزعفران


شیره زعفران در وزن 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی کشاورز این محصول را تهیه کنید.

Saffron juice is produced in the weight of 500 grams and 1 kg. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصير الزعفران بوزن 500 جرام و 1 كجم. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

شیره هل | Cardamom Syrup | عصير الهیل


شیره هل در وزن 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی این محصول را تهیه کنید.

Cardamom Syrup is produced in weight of 500 grams and 1 kg. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصير الهيل بوزن 500 جرام و 1 كجم. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

شیره توت | Blackberry Syrup | عصير العليق


شیره توت در وزن 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی این محصول را تهیه کنید.

The berry Syrup is produced in the weight of 500 grams and 1 kg. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصير التوت بوزن 500 جرام و 1 كجم. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

شیره خرما | Date Syrup | عصير التمر


شیره خرما در وزن 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی این محصول را تهیه کنید.

Date Syrup is produced in the weight of 500 grams and 1 kg. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصير التمر بوزن 500 جرام و 1 كجم. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

شیره انگور | Grape Syrup | عصير العنب


شیره انگور در وزن 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی این محصول را تهیه کنید.

Grape Syrup is produced in the weight of 500 grams and 1 kg. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصير العنب بوزن 500 جرام و 1 كجم. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

شیره انگور سفید | White Grape Syrup | عصير العنب الأبيض


شیره انگور سفید در وزن 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی این محصول را تهیه کنید.

White grape Syrup is produced in the weight of 500 grams and 1 kg. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصير العنب الأبيض بوزن 500 جرام و 1 كجم. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

ارده و شیره | Adreh and Syrup | عصیر السمسم


ارده شیره در وزن 500 گرمی تولید می شود. از لینک پایین صفحه می توانید از فروشگاه اینترنتی این محصول را تهیه کنید.

Tahini Syrup is produced in the weight of 500 grams. You can buy this product from the link below.

يتم إنتاج عصیر السمسم بوزن 500 جرام. يمكنك شراء هذا المنتج من الرابط أدناه.

0
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟