ارده | Tahini | الطحینیه

ارده | Tahini | الطحینیه


ارده کشاورز در اوزان 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. می توانید این محصول را از فروشگاه ایترنتی کشاورز که لینک آن در پایین صفحه آمده تهیه کنید.

Tahini produce in 500gr and 1 Kg versions. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الطحينية في الأوزان من 500 غرام و 1 كجم. الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

ارده سیاه دانه | Black Seeds Tahini | الطينية الحبوب السوداء


ارده سیاه دانه کشاورز در اوزان 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. می توانید این محصول را از فروشگاه ایترنتی کشاورز که لینک آن در پایین صفحه آمده تهیه کنید.

Black Seeds Tahini produce in 500gr and 1 Kg versions. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الطحينيةالحبوب السوداء في الأوزان من 500 غرام و 1 كجم. الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

ارده دو آتشه | Overheated Tahini | الطينية مع الافراط فی التسخین


ارده دو آتشه کشاورز در اوزان 500 گرمی و 1 کیلوگرمی تولید می شود. می توانید این محصول را از فروشگاه ایترنتی کشاورز که لینک آن در پایین صفحه آمده تهیه کنید.

Overheated Tahini produce in 500gr and 1 Kg versions. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الطحينية مع الافراط فی التسخین في الأوزان من 500 غرام و 1 كجم. الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

0
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟