حلوا | Halva | الحلاوه

حلوا ارده | Tahini Halva | الحلاوه الطحینیه


حلوا ارده کشاورز در اوزان 250 گرم ، 450 گرم ، 800 گرم و 5 کیلویی تولید می شود. برای ورود به فروشگاه و خرید اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید:

Tahini Halva produce in 250 gr , 450 gr , 800 gr and 5 Kg version. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الحلاوة الطحينية في الأوزان من 250 غرام ، 450 غرام ، 800 غرام و 5 كجم. الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

حلوا سه شیره | Halva with three Syrups| الحلاوة الطحينية الثلاثة


حلوا سه شیره کشاورز به صورت ترکیبی از سه شیره ، توت ، انگور و خرما و در مدل 800 گرمی تولید می شود. برای ورود به فروشگاه و خرید اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید:

Tahini Halva produce in 800 gr version. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الحلاوة الطحينية في الوزن 800 غرام . الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

حلوا شکری | Sugar based Halva | الحلاوه الطحینیه مع السکر


حلوا شکری کشاورز در اوزان 250 گرم ، 450 گرم ، 800 گرم و 5 کیلویی تولید می شود. برای ورود به فروشگاه و خرید اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید:

Sugar based Halva produce in 250 gr , 500 gr , 800 gr and 5 Kg version. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الحلاوة الطحينية في الأوزان من 250 غرام ، 450 غرام ، 800 غرام و 5 كجم. الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

حلوا شیره انگور و حلوا شیره خرما | Grape and Date Syrup Halva | الحلاوه مع العصیر العنب وعصير التمر


حلوا شیره انگور و حلوا شیره خرما کشاورز در اوزان 250 گرم ، 400 گرم تولید می شود. برای ورود به فروشگاه و خرید اینترنتی از لینک زیر استفاده کنید:

Tahini Halva with Grape syrup and Date Syrup produce in 250 gr , 400 gr versions. you can buy this products from our online shop. click link down below.

يتم إنتاج الحلاوة الطحينية في الأوزان من 250 غرام ، 450 غرام. الذهاب عبر الإنترنت للتسوق عبر الإنترنت.

0
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟